יום שישי, 1 בנובמבר 2013

השתלמות ספרים דיגיטאליים

יוצאים לדרך..
מתחילים קרוב מאוד את ההשתלמות בהטמעת ספרים דיגיטליים בבתי ספר יסודיים במטרה להפוך את ספרי הלימוד לסביבת למידה פעילה ואקטיבית ללומד "פדגוגיה חדשנית באמצעות טקסט דיגיטלי"